Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce.

Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení Celý příspěvek

Biopotraviny: cesta ke zdraví, anebo zbytečný luxus?

Biomrkev, biobanány, biomléko, ale i biopuding či biovíno- biopotraviny všeho druhu zaplnily regály supermarketů, ale i prodejen maloobchodních sítí.Ovšem tou první věcí, která běžného zákazníka na biopotravinách v obchodě zaujme, je jejich poměrně vysoká cena. Jedná se tedy o luxusní zboží pro „horních deset tisíc“, anebo o investici do vlastního zdraví, která souvisí se zdravějším životním prostředí obecně? Celý příspěvek

Jak poznat zdravé ryby

Následkem povodní, kdy mohou být vodní toky a rybníky kontaminovány odpadní vodou z jímek či kanalizace, obsahem hnojišť nebo ropnými produkty, může dojít k poškození zdraví ryb či až otrávení.

Posoudit, zda jsou ryby zdravé, popřípadě je naděje na jejich záchranu, mohou zkušení rybáři a inspektoři krajských veterinárních správ. Pro první posouzení může posloužit jednoduchá pomůcka, zda u ryb funguje únikový reflex, popřípadě obranný reflex anebo Celý příspěvek