Dopady ekologického zemědělství na životní prostředí

Ekologické zemědělství vzniklo po druhé světové válce jako reakce na stále rostoucí intenzifikaci zemědělské výroby.  Tato intenzifikace sice zajistila soběstačnost ve výrobě potravin, na druhé straně však vedla k výraznému poškozování krajiny, životního prostředí jako celku a v konečném důsledku i ke snížení kvality potravin.  Odpovědí na tento stav byl vznik ekologického (biologického, organického) zemědělství.  Přitom si však nesmíme pod tímto pojmem představovat neefektivní hospodaření s vysokými vstupy a nízkými výnosy. Celý příspěvek

Stav ekologického zemědělství

Biopotraviny, jakožto hlavní produkt ekologického zemědělství jsou, stále oblíbenější a známější.  Ekologické zemědělství je dnes uznávanou disciplínou, vývoj tohoto typu zemědělství ale nebyl vůbec jednoduchý. Pojďme se tedy v dnešním článku podívat na stručnou historii ekologického zemědělství v Evropě a také, co říkají nejnovější statistická data o ekologickém zemědělství v Evropské unii i v České republice. Celý příspěvek

Zelenější letecká doprava?

Letecká doprava se podílí na světovém znečištění klimatu 2-4 procenty, ale do roku 2050 by tento podíl mohl dosahovat až čtyřnásobku současného stavu. To je také důvod, proč se objevují snahy o ekologičtější provoz. Vedoucí úlohu v této oblasti momentálně hraje německá Lufthansa, jedna z největších leteckých společností v Evropě. Lufthansa by podle ohlášeného plánu měla už tento měsíc spustit testování  biopaliv na své pravidelné lince. Celý příspěvek