Farmářské trhy

Farmářské trhy začínaly v několika větších městech a zkoušelo se, jestli lidé vůbec mají o něco podobného zájem. Záměrem bylo, a stále je, obnovení tradice zemědělských tržnic a zároveň podpora drobných českých zemědělců a chovatelů. A jak se ukázalo, o nákup surovin, u kterých o čerstvosti není pochyb, zájem je a ne zrovna malý. Farmářské tržiště proto dál rostou ve všech koutech České republiky. Celý příspěvek

Čistší produkce

V posledních letech se stále více klade důraz na energetické a materiálové úspory. Není to pouze z ekonomických příčin, ale hlavním důvodem je ochrana životního prostředí.

Jedním z nástrojů, který se k těmto účelům používá, je čistší produkce. Cílem tohoto programu je dosáhnou materiálových a energetických úspor, což povede ke snížení dopadů činností podniků na životní prostředí. Celý příspěvek

Odpady – nový obnovitelný zdroj?

Podle aktuálního návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie se má nově stát odpad také jedním z tzv. obnovitelných zdrojů. Jaké to může mít dopady a kde všude by se dal odpad energeticky využít?

Jak už se poslední dobou stalo pravidlem, návrh českého zákona o podporovaných zdrojích energie je reakcí na směrnici Evropské unie o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Zmíněná směrnice si klade za cíl snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické soběstačnosti celé EU. Celý příspěvek

Můžeme z cukru vyrobit elektrickou energii?

Energie se nevyrábí z cukrové šťávy, ale z vlákna cukrové třtiny, které zůstane po vymačkání cukrové šťávy.  Toto vlákno je poté spáleno a tak dojde k výrobě elektrické energie. Vlákno se nazývá bagasa a spaluje se v kogenerační jednotce. Vlákno se nejprve usuší a pak se spaluje. Výsledkem je pára, která se používá pro výrobu elektrické energie. Emise ze spalování třtinových řízků jsou nižší než v případě spalování fosilních paliv. Celý příspěvek