Kojení pozitivní pro životní prostředí

Již po patnácté slaví ČR týden kojení.

Ten vyhlašuje Světová aliance na podporu kojení na celém světě a zapojilo se do něj již 170 zemí.

Český týden kojení vzniká ve spolupráci Laktační ligy a Bayer ČR uspořádáním fotografické výstavy na téma „Veřejné zdraví začíná kojením“. Celý příspěvek

Aktuální dotační možnosti v oblasti životního prostředí

Aktuální programovací období na léta 2007-2013 se pomalu chýlí ke konci, a tak bude letošní podzim pravděpodobně poslední možností, jak získat evropské dotace (nejen) v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí o dotace je realizován pomocí tzv. výzev, ve kterých je specifikováno, na kterou část jednotlivých programů se může zažádat o dotace. Nejsnáze mohou na dotace dosáhnout žadatelé z veřejného sektoru (obce, kraje, stát). Celý příspěvek