Ekologie

Slovo ekologie se skloňuje ve všech pádech nejenom v  médiích, ale je obsaženo také v názvech mnoha výrobků.  Ekologie je jedním z nejvíce nesprávně používaných slov v češtině a málokdo ví, co vlastně znamená.

Nejvýznamnější mezinárodní ekologická organizace definuje pojem ekologie takto: Ekologie je vědní obor, který se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a jejich minulým, současným a budoucím prostředím. Celý příspěvek