Úložiště radioaktivního odpadu – plánovaná podoba a lokalita

Správa úložišť radioaktivního odpadu (SÚRAO) má na svých stránkách již delší dobu podrobné informace týkající se vybudování hlubinného úložiště pro vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. To je zatím skladováno v tzv. meziskladech – od roku 1995 v Jaderné elektrárně Dukovany a od roku 2010 v Jaderné elektrárně Temelín.

Počítá se, že bude vystavěn komplex skládající se ze tří částí – a to podzemních prostorů pro ukládání a manipulaci s kontejnery s vyhořelým palivem a odpady, ty se budou podle množství ukládaného odpadu rozprostírat na ploše několika km2 v hloubce zhruba 500m pod zemí. Vybudovány budou též přístupové šachty a tunely a také nadzemní povrchový areál. Celý příspěvek