SODIS – čištění pitné vody pro třetí svět

Pro mnohé není novinkou, že celosvětové zásoby pitné vody se každoročně zmenšují, nicméně upřímně řečeno, pakliže otočíte kohoutkem a voda vám teče, příliš se o světové zásoby neobáváte.

Podíváme-li se však do nejvíce ohrožených oblastí (např. Afrika), zjistíme, že méně než polovina africké populace má přístup k pitné vodě. Proto je velmi důležité mít metodu, díky které by bylo možné vodu užitkovou změnit na vodu pitnou. Celý příspěvek