Ekologie

Slovo ekologie se skloňuje ve všech pádech nejenom v  médiích, ale je obsaženo také v názvech mnoha výrobků.  Ekologie je jedním z nejvíce nesprávně používaných slov v češtině a málokdo ví, co vlastně znamená.

Nejvýznamnější mezinárodní ekologická organizace definuje pojem ekologie takto: Ekologie je vědní obor, který se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a jejich minulým, současným a budoucím prostředím. Celý příspěvek

Eko pomocníci v kanceláři

Dobrá zpráva pro všechny ekologicky zaměřené úředníky. Jedna z největších společností, zabývajících se výrobou kancelářských potřeb, Kores, vyvinula a nyní uvádí na trh produkty, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Novinky pod značkou Eko-responsible jsou ekologicky rozložitelné, šetrné a zdravotně zcela nezávadné. Dovybavit si kancelář můžete lepícími bločky ze 100% recyklovaného papíru, korekčním roll-onem ze 100% směsi rozmělněného dřeva nebo třeba korekčním „bělítkem“ na bázi vody. V práci tak můžete nejen ekologicky myslet, ale i činit. Celý příspěvek

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství (někdy též biozemědělství, řidčeji organické zemědělství z anglického „organic agriculture“) je takový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce.

Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení Celý příspěvek